Det er ikke så ofte, men rehabilitering av den gamle hallen og ny hall på dagens parkeringsområde virker økonomisk og nyskapende.

Jeg ser for meg at det gamle anlegget kan prioriteres til svømmeopplæring og stupekurs. Det nye anlegget bør prioriteres dem som satser på svømming og stup på et høyere nivå.