I slutten av januar kunne Tønsbergs Blad fortelle om planene til Haugartunet AS, som fikk ja fra kommunen til å jobbe videre med en reguleringsplan for eiendommene Stoltenbergs gate 3 A og B – også kjent som den gamle og nye televerksbygningen. Selskapet vil rive de to eksisterende bygningene og oppføre et nybygg der de tre nederste etasjene er butikker, spisesteder og kontorer, de to øverste bolig, og med gangbro over til Farmandstredet.

Lenger opp og på den andre siden av gaten, nærmere bestemt ved siden av Beiruttomta, har eiendomsselskapet Agora nylig lagt frem en ny versjon av prosjektet Farmandsporten, et nybygg i åtte etasjer. Her er de nederste etasjene tenkt som en utvidelse av Farmandstredet, mens de øverste også her er tenkt å bli leiligheter. Vi tipper diskusjonen om Farmandsporten i det vesentlige kommer til å dreie seg om to ting: Byggehøyden, som politikerne tidligere har signalisert skepsis til, og at den gamle hjørnegården Stoltenbergs gate 6 må vike plass hvis prosjektet skal bli noe av.

Stoltenbergs gate 6 ble skilt ut i 1903, og bygningen er formodentlig oppført kort tid senere. Den ligger imidlertid utenfor byplanens «vernesone», der bebyggelse fra før 1940 i utgangspunktet nektes revet. Med årene har gården blitt en enslig svale i sitt område, og har vel heller ikke fremstått som den beste utgaven av seg selv. Samtidig er den oppført i en stil som preger mye av det eldre Tønsberg, og det er vanskelig å si bastant ja eller nei til at den bør bli stående. Kunne man slå sammen kommunens mulige prosjekt på Beiruttomta med dette, kunne man kanskje laget en kreativ løsning der Stoltenbergs gate 6 ble bevart. Vi frykter imidlertid at Tønsberg her får enda et par firkantede kasser uten særlig original utforming rett ved siden av hverandre.

Byggehøyden er vi mindre bekymret for. Åtte etasjer er mye i Tønsberg-målestokk, men kritikken lyder litt hul når to av de nærmeste naboene er høyblokken i Farmandsstredet og bankbygningen tvers over torvet. Dessuten fortjener Beiruttomta å være noe annet enn en trist parkeringsplass, og Farmannstorvet ville tjent på en innramming mot øst.

Kunne man en gang i fremtiden legge trafikken i Stoltenbergs gate under lokk, slik det for noen år siden var planer om, kunne plassen bli noe helt annet enn i dag. Uansett: Både Farmandsporten og nye Stoltenbergs gate 3 kan styrke Tønsbergs bykjerne som handelssentrum og gi flere boliger i byen. Det må også legges vekt på.