Det var bred enighet om å si ja da utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune nylig behandlet søknaden fra selskapet Haugartunet AS om å få starte opp arbeidet med en reguleringsplan for eiendommene Stoltenbergs gate 3A og 3B. Bak Haugartunet står bl.a. Wilh. Wilhelmsen-konsernet, med historiske røtter i Tønsberg. Planen vil åpne for å rive dagens to bygninger og oppføre et nytt kompleks der tre etasjer består av butikker, spisesteder og kontorer, og med en «småhusbebyggelse» av boliger som de to øverste etasjene.

Nybygget er tenkt bundet sammen med Farmandstredet med gangbroer over både Stoltenbergs gate og Haugatingsgaten. I realiteten snakker vi om en utvidelse av Tønsbergs klart største kjøpesenter. Det bekymrer noen – vil Farmandstredet nå utkonkurrere all handel i resten av bykjernen? Suzy Haugan (V) ble likevel stående alene om å ville kreve en handelsanalyse som tar for seg noe av denne problematikken.

Vi forstår bekymringen, men Farmandstredet er blitt utvidet flere ganger uten at det har drept handelen i resten av byen. Noen butikker og kunder vil uansett trives bedre utenfor. Å ha et innholdsrikt kjøpesenter midt i byen har snarere reddet Tønsberg sentrum som handelssted, noe som også kommer de andre til gode.

Det var Televerket som i sin tid bygget de to gårdene, som senere ble solgt til private interessenter. Bygningene er for så vidt typiske for sin tid, men kan neppe kalles arkitektoniske perler som vil bli savnet av mange hvis de blir borte. Skissen til nybygg som Spir Arkitekter har vist frem, gir samtidig et ganske massivt inntrykk mot Stoltenbergs gate. Det er vanskelig å se at prosjektet er egnet til å puste liv i denne triste og tungt trafikkerte gaten, som allerede skjemmes av Farmandstredets døde fasader. Da er inntrykket sett fra Haugar langt mer sympatisk, og kan bidra til å heve området.