– Jeg drakk hele dagen

På det meste drakk Åse Engelsen over én liter sprit daglig, helt til hun lå i rennesteinen.