Kriminaliteten går ned, men politiet tror ikke folk har blitt mer lovlydige

FORNØYD: Politistasjonssjef Brian Jacobsen sier mye av kriminaliteten går ned, men at politiet har fått nye typer saker å etterforske.

FORNØYD: Politistasjonssjef Brian Jacobsen sier mye av kriminaliteten går ned, men at politiet har fått nye typer saker å etterforske. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Statistikken viser at antall forbrytelser i Sandefjord har gått ned med 17 prosent. Men nye typer kriminalitet ser dagens lys.

DEL

(Sandefjords Blad) Det viser politiets krimstatistikk for 2017. Tallene er sammenlignet med gjennomsnittet av de siste fire årene.

– Vi får håpe at det betyr at folk er blitt mer lovlydige, men jeg er redd for at det er mer komplisert enn som så, sier politistasjonssjef for Sandefjord politistasjon, Brian Jacobsen.

LES OGSÅ: Velforening frykter det historiske boligområdet vil bli ødelagt

Flere voldtektssaker

Innen de fleste typer kriminalitet viser pilene den riktige veien, men antall voldtektssaker har gått opp med 46 prosent.

– Vi hadde 19 voldtektssaker i Sandefjord i 2017. Det er viktig å merke seg at dette ikke dreier seg om 19 overfallsvoldtekter. Noen foregår på nettet, for eksempel streamet fra Thailand, noen er såkalte fest-voldtekter, mens andre kan være voldtekt i parforhold. Sistnevnte voldtekter ser vi anmeldes oftere enn før, og det er vi glad for. Vi har et skarpt øye til disse sakene og har et eget seksuelle overgreps-team for å komme til bunns i dem, sier Jacobsen.

Politiet har alltid måttet tilpasse seg en ny virkelighet, og det har også vært tilfellet det siste året.

– I Sandefjord har vi det siste året hatt saker som representerer en ny type kriminalitet. I den ene ble ungdom dømt for å ha delt seksualiserte bilder på nettet, i den andre ble en ung person dømt for å ha brukt slike bilder til å true til seg penger og tjenester. Det viser tydelig at politiet må snu seg etter trender og det som skjer i samfunnet, sier Brian Jacobsen.

LES OGSÅ: Var full på flyet – fikk bot på 30.000

Mindre vold

Politistasjonssjefen kan fortelle at antallet alvorlige voldssaker har en nedgang på 13 prosent og at antallet saker innen vinningskriminalitet er gått ned med 32 prosent.

– Når det gjelder voldssaker må jeg presisere at det finnes en del mørketall, særlig når det gjelder familievold. At vinningskriminalitet har gått ned var forventet. Det har sammenheng med at på grunn av lovendringer defineres nå bedragerier som økonomisk kriminalitet, ikke vinningskriminalitet. Det gir seg utslag i at økonomisk kriminalitet har en økning på 47 prosent i Sandefjord. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare, sier Jacobsen.

Antall innbrudd i Sandefjord har også gått ned. I 2017 var det registrert 80 innbrudd i byen, 20 av dem i hytter, mens snittet for de fire foregående årene var 137.

– Det kan nok ha sammenheng med den gode jobben Operasjon grenseløs i mange år gjorde. Vi merker at det er mange færre mobile vinningskriminelle i vårt område, sier politistasjonssjefen.

Antallet narkotikasaker i Sandefjord har gått ned med 10 prosent, og i fjor fikk politiet 462 saker på bordet. Det var en økning i grove narkotikaforbrytelser og en nedgang i de små.

– Vi bruker ikke mye ressurser på å springe etter narkomane i byen, men er ute etter de store sakene. Det største beslaget i fjor var på rundt 100 kilo hasj, som ble gjort ved ilandstigning fra ferja, sier Jacobsen.

LES OGSÅ: Rumenere siktet for 50 innbrudd fra Kongsvinger til Vestfold

73 overgrep mot barn

På fylkesnivå har antallet sedelighetssaker er gått opp med 12 prosent. Antall tyverier i Vestfold som helhet er gått ned med en tredel sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene, mens antall anmeldte overgrep øker.

Hvis man ser bort fra narkotikakriminalitet, trafikkforbrytelser og undersøkelsessaker har antall anmeldte saker i Vestfold sunket med 19 prosent til 8.619 saker i 2017.

Det ble anmeldt 59 voldtekter, 22 voldtekter av barn og 51 seksuelle overgrep mot barn i fjor. Totalt var det en økning i antall sedelighetssaker på 11 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for de siste fire årene.

I hele Sør-Øst politidistrikt, som består av de fire tidligere politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Telemark og Vestfold, økte antall sedelighetssaker med 24 prosent.

Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i politidistriktet sier at tallene kan bety at politiet avdekker flere saker.

– Vi ser også en økning i nettrelaterte overgrep hvor barn og unge mennesker blir rammet.  Det har vært flere viktige dommer i denne typen saker i distriktet det siste året og det er krevende og alvorlige saker å etterforske, sier Abrahamsen i en pressemelding.

– Dette er en utfordring vi tar på alvor og hvor vi vet det er store mørketall, sier politimester Christine Fossen.

Sommeren 2018 skal politiet opprette en ny seksjon som har etterforskning av overgrep mot barn som sin viktigste oppgave.

– Dette er saker politiet må prioritere, og vi må sørge for at barn ivaretas på best mulig måte av politiet og rettsapparatet – og at sakene etterforskes godt og raskt, sier Abrahamsen.

Færre tyverier

Antall tyverier fortsetter å falle. Mens det i 2014 var 6.879 registrerte vinningssaker i Vestfold var det i 2017 3.808 anmeldelser. Antall tyverier fra boliger er i femårsperioden redusert med 36 prosent.

LES OGSÅ: Kvinne skar håret av Miriam med kniv: Politiet jobber intenst med tips om navngitt kvinne

– Dette er alvorlig kriminalitet hvor de berørte opplever at trygghetsfølelsen blir utfordret. Det er derfor bra å registrere denne markante nedgangen, sier Abrahamsen.

Den registrerte kriminaliteten i Sør-Øst politidistrikt synker for fjerde år på rad. Antall anmeldte lovbrudd for 2017 viser en nedgang i antall registrerte straffesaker i distriktet på 11,4 prosent sammenlignet med 2016. Antall straffesaker i hele distriktet var rett over 40.000.

Artikkeltags