(Sandefjords Blad)

– Om 36 lærere ved skolen går ut i streik, blir ikke skolen operativ, sier Skageraks direktør Hans Jørgen Firing.

Lærerne og ledelsen ved Skagerak International School har flere måneder vært i konflikt. Lærerne har ikke noen tariffavtale, men ønsker det. Det har ikke ledelsen noe imot, men de vil at tariffavtalen skal forhandles gjennom skolens organisasjon Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Lærerne vil forhandle avtalen direkte gjennom Utdanningsforbundet.

LES OGSÅ: Skolen må spare en million kroner

Usikkerhet

Marianne Wiborg i Utdanningsforbundet i Sandefjord bekrefter at det er en pågående konflikt på Skagerak og at det er varslet streik.

– At det er en konflikt er det ingen tvil om. Det råder stor usikkerhet blant lærerne rundt deres arbeidsavtaler, og de vil at SFS 2213, som er en særavtale for undervisningspersonale, skal være grunnlaget for en ny avtale, sier hun.

Hun forteller at hun skal møte blant andre tillitsvalgte fra Skagerak International School fredag.

– Jeg kan ikke si så mye før dette møtet er gjennomført, men jeg kan si at det har vært forhandlinger mellom ledelsen ved Skagerak og lærerne gjennom lengre tid og at lærerne har varslet streik om 14 dager om det ikke oppnås enighet før den tid, sier Wiborg.

Skagerak International Schools tillitsvalgte, Paul Carrol, vil foreløpig ikke kommentere saken.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet misfornøyd med budsjettet

Håper fortsatt

– Vi har i noen måneder forhandlet om en tariffavtale. Det er nå brudd i disse forhandlingene, og saken går til mekling. Det er varslet plassoppsigelse for 36 lærere, bekrefter direktør ved Skagerak International School, Hans Jørgen Firing.

 

Han sier at det er uenighet mellom skolens ledelse og lærerne blant annet om hvordan en ny tariffavtale skal forhandles og om hvordan pensjonsspørsmål skal reguleres i avtalen.

– Selv om ikke lærerne har en tariffavtale, følger allerede skolen tariffregler når det gjelder lønn og ansiennitet. Ledelsen ved Skagerak vil at en tariffavtale skal forhandles gjennom vår organisasjon Abelia og ikke direkte gjennom Utdanningsforbundet. Hvis alle er fornuftige i denne prosessen, håper jeg at vi kan komme til enighet og unngå streik, sier han.

– Og hvis det skulle bli streik, kan dere da ta imot elever?

– Da går det ikke å drive skolen. Hvis 36 lærere går ut i streik er ikke skolen operativ, men det er et stykke fram dit, sier direktøren.

LES OGSÅ: Nye regler gjør at elever møter syke på skolen