I denne sektoren tjener kvinner og menn like mye

Kvinnelige lærere tjener så å si like mye som sine mannlige kollegaer og scorer høyest på likelønnsstatistikken

Kvinnelige lærere tjener så å si like mye som sine mannlige kollegaer og scorer høyest på likelønnsstatistikken Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Til alle som er opptatt av at kvinner og menn bør ha samme lønn: I særlig én sektor er forskjellene minimale.

DEL

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) offentliggjør i forbindelse med anslagene for lønnsutviklingen i Norge hvor mye kvinner tjener i forhold til menn i visse sektorer.

Statistikken korrigerer ikke for ulike stillingsnivåer og sammensetningen i den enkelte sektoren, men viser likevel interessante forskjeller.

I tabellen under har vi vist gjennomsnittlig årslønn for kvinner målt som prosentandel av gjennomsnittlig lønn for menn i noen store forhandlingsområder i perioden 2015-2018. Tabellen er satt opp etter fallende prosentandeler:

Sektor2015201620172018
Undervisningsansatte - kommuner97,9%97,9%97,9%98,1%
Spekter-området, ekskl. statseide helseforetak93,9%94,5%95,7%95,8%
Kommuneansatte i alt92,6%93,1%93,6%93,6%
Kommunene - øvrige ansatte91,8%92,5%92,8%92,9%
Virke-bedrifter i varehandel85,5%85,2%85,5%85,2%
Finanstjenester79,9%80,2%79,9%81,7%
Spekter-området - statlige eide foretak78,9%80,1%79,8%80,5%

2 prosent forskjell

Vi ser altså at kommuneansatte kvinner i undervisningssektoren scorer høyest ved å tjene 98 prosent av det de mannlige kollegaene gjør. Det er ikke tilfeldig.

– Det viktige her er at lønn til undervisningspersonale skjer ut fra en sentral lønnsdannelse, og de sentrale tilleggene er kjønnsnøytrale. Det samme er tilleggene de får via et kompetanselønnsystem. Man får høyere lønn ut fra man har en høyere utdanning, sier nestleder i Undervisningsforbundet, Terje Skyvulstad, til Nettavisen Økonomi.

– Det er også tillegg for funksjoner en undervisningsansatt har, eksempelvis om man er rådgiver eller kontaktlærer. Men disse tilleggene er også kjønnsnøytrale og basert på funksjon, og ikke hvem du er. Dette er en viktig sannhet som betyr noe oss, understreker nestlederen.

Likevekt

Det er en likevekt i grunnskolen når det gjelder kjønn, ca. 50/50. Skyulstad vil ikke spekulere for mye på hva den lille lønnsforskjellen skyldes, men kjønnsandelen av lærere med funksjonstillegg, kan være en delforklaring.

Det er kjent at kvinnelige finansansatte tjener en god del lavere enn mannlige ansatte. En delforklaring er kvinnene er klart underrepresentert innenfor områder som aksjer og valuta - såkalte Markets-aktiviteter - som tradisjonelt ligger høyest i avlønning.

Mer overraskende er det kanskje at kvinnelige Spekter-ansatte i det statseide helseforetakene bare tjener 80,5 prosent av det de mannlige kollegaene gjør.

Kjønnsstruktur

For Spekter-området eksklusive de statlige helseforetakene er derimot gjennomsnittslønnen oppe på nesten 96 prosent. Men forskjellen har primært med kjønnsstrukturen i stillingene å gjøre, og i den statlige delen av helseforetakene finner vi mange mannlige leger.

– Det er et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked i sykehussektoren, som nok avviker en del fra andre virksomheter i Spekter. Det er overvekt av mannlige overleger og overvekt kvinnelige sykepleiere og hjelpepleiere, men det har bedret seg de seneste årene, sier sjeføkonom og direktør Stein Gjerding i Spekter til Nettavisen Økonomi.

Spekter er i dag åpen for alle bedrifter som ønsker medlemskap og har en total medlemsmasse på ca. 200.000.

2,75 prosent

TBU la 18. februar frem sin foreløpige rapport om lønnsutviklingen i 2018. Den viser blant annet at både industriarbeidere og industrifunksjonærer fikk en lønnsvekst i fjor på 2,75 prosent.

Folk som jobbet med finanstjenester hadde i fjor en lønnsvekst på 3,1 prosent, mens veksten for kommuneansatte var på 2,9 prosent.

Leder av TBU, Ådne Cappelen, understreket på en pressekonferanse at det var veldig jevn inntektsutvikling mellom de ulike yrkesgruppene fra 2017 til 2018. Årsveksten ligger mellom 2,75 prosent og 3,25 prosent.

Artikkeltags