Tre alternativer står igjen – her kan det bli togparkering i Tønsberg

DE TRE ALTERNATIVENE: Bildet viser de tre stedene som kan være aktuelle for togparkeringsanlegget.

DE TRE ALTERNATIVENE: Bildet viser de tre stedene som kan være aktuelle for togparkeringsanlegget. Foto:

Barkåker blir stedet, uansett.

DEL

Bane NOR har funnet tre steder som kan brukes til togparkering i Tønsberg.

Nå skal Bane NOR vurdere totalt tre arealer innenfor områdene Barkåker sør og Barkåker nord. Ett av disse stedene vil bli byggeplass for det nye togparkeringsanlegget. Ett alternativ ligger i Barkåker sør, mens to er plassert inn i det nordlige utredningsområdet.

– Togparkering er helt nødvendig for å kunne øke kapasiteten på det kommende dobbeltsporet. Dette vil gi reisende flere avganger, et raskere, klimavennlig og mer pålitelig tilbud. Prosjektet skal stå ferdig i 2024, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Har vurdert 19 områder

– Vi har vært gjennom en lang prosess og har vurdert 19 forskjellige områder. Nå sitter vi igjen med tre konkrete alternativer i Bakåker sør og Barkåker nord. Nå begynner arbeidet med å finne den beste løsningen, sier planleggingsleder Markus Vetrhus.

(Saken fortsetter under bildet)

TOGENE MÅ OGSÅ «SOVE»: Det jobbes med å finne et sted å parkere alle togene som skal settes inn i trafikken framover.

TOGENE MÅ OGSÅ «SOVE»: Det jobbes med å finne et sted å parkere alle togene som skal settes inn i trafikken framover. Foto:

Dette er de tre områdene som er plukket ut:

Barkåker sør: Her vil et eventuelt anlegg gå ut fra dobbeltsporet sør for Hestehagen. Deretter følger det terrenget nordover til et flatt område mot Barkåker tettsted. Dette området er i hovedsak satt av til næringsutvikling av kommunen. Det legges opp til veiadkomst til anlegget i nord. Det gir kortere kjørevei til togparkeringsplassene og driftsbygningen. Dette anses som en god løsning også med hensyn til trafikkavvikling og trafikksikkerhet, da anlegget skaper lite trafikk. I en eventuell byggeperiode kan en også bruke en vei inn til anlegget fra sør, i kort tunnel under jernbanen.

Barkåker nord, sørlig og nordlig alternativ: Begge variantene ligger tett inntil det nye planlagte dobbeltsporet. Dette er gjort slik at togparkeringsanlegget og dobbeltsporet til sammen skal ta minst mulig plass i terrenget. I begge disse alternativene er anlegget lagt til østsiden av det nye dobbeltsporet. Dette er gjort for å unngå konflikt med de største natur- og friluftslivsverdiene. Veien inn til begge anleggene vil knytte seg til Undrumveien, som har god kapasitet og allerede er regulert til anleggsvei under utbygging av dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Den sørlige varianten innenfor Barkåker Nord ligger på terreng langs dobbeltsporet, mens den nordlige varianten er trukket lenger opp i skogen. Her er det mer kupert. Blir det nordlige alternativet aktuelt, må Bane NOR skjære seg mellom 10 og 12 meter ned i berggrunnen.

Ønsker en rask prosess

Nå skal det jobbes med alternativene, før Bane NOR legger frem sin anbefalte løsning. Over nyttår skal både anbefalingen og resten av forslaget til kommunedelplan ut på høring. Da kan alle som ønsker, komme med innspill til planene. Før sommeren 2020 er det planlagt at Tønsbergs bystyre skal vedta kommunedelplanen.

– Denne framdriften forutsetter at Bane NOR kan legge forslaget ut på høring, uten politisk førstegangsbehandling. Det vil kunne spare fem måneder i saksbehandlingstid, og er helt nødvendig hvis togparkeringsanlegget skal stå ferdig i 2024 når dobbeltsporet gjennom Drammen og mellom Nykirke og Barkåker står ferdig. Dermed kan antallet togavganger til og fra Tønsberg økes, skriver Bane NOR.

I høst skal Bane NOR arrangere åpne møter på Barkåker for å presentere planene og deretter resultatene av konsekvensutredningen.

Artikkeltags