Hundre bygninger blir berørt – uansett hvilken trasé Bane NOR velger

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane NOR har to alternativer til dobbeltspor forbi Sandefjord. Det ene er å utbedre dagens trasé – kalt Gokstadkorridoren. Det andre er å bygge tunnel under Hjertås og Mokollen, inkludert å legge en stasjon til Torp lufthavns vestside – kalt Torp Vest/Unnebergkorridoren.