Barnehagene ligger i samme kommune, men én av dem kan få holde åpent lenger enn den andre

Rådmannen foreslår at barnehagene som tilhørte tidligere Re kommune holder åpent én time lenger enn barnehagene i gamle Tønsberg kommune.