Seks russere ombord i et trehodet skip la til i Tønsberg: – Dette er en veldig fantastisk reise

Torsdag kveld fikk Brygga besøk av seks russere ombord på et helt spesielt skip.