En økning i kjemikalieutslipp, økt skipstrafikk og alvorlige skipshendelser gjør at Kystverket gjennomfører den største olje- og kjemikalievernøvelsen i Norgeshistorien. Øvelsen støttes av EU, og er i samarbeid med en rekke andre land.

– Vår oppgave blir å sette sikringslenser i to bukter. Dette arbeidet utføres av brannmannskaper fra Larvik brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) støttet av to fartøy med mannskap fra havnevesenet i Larvik. Utstyret: lenser, tauverk, bøyer og dregger er fraktet fra IUA-lageret på Kopstad brannstasjon, Horten, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

Kollisjon mellom to skip

Scenarioet er en skipskollisjon utenfor Telemarkskysten mellom to fartøy, det ene frakter kjemikalier, mens det andre frakter olje. Kollisjonen medfører oljeforurensning i sjøen, og utfordringer som må håndteres om bord i kjemikalietankeren. Oljeforurensningen på sjøen truer i størst omfang Telemarkskysten, men oljen kan også nå svært miljøsårbare områder ved Mølen i Larvik.

Denne høsten har IUA-Vestfold fått et nytt kjøretøy i beredskap. En lett lastebil med utstyr til å kunne gjøre innsats ved et uhell eller ulykke som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial. Slike hendelser kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser.

LES OGSÅ: Er det farlig å gå uten rød lue i skogen nå?

Forbedre koordinering ved skipsulykker

SCOPE 2017 skal føre til utvikling og forbedring av samarbeid og koordinering ved skipsulykker som involverer skadelig og forurensende last, både nasjonalt og internasjonalt

IUA-bilen skal i aksjon under Scope-2017, på Nato-kaia mellom Stathelle og Langesund i Telemark. Kjemikalietankeren som deltar i øvelsen skal taues til kai, der entrer brannmannskaper fra Telemark fartøyet og gjør innsats. Personene blir således eksponert for kjemisk forurensning og dermed er det behov for å rense disse. IUA-bilen er satt opp med et komplett system for å dekontaminere personer, både sivile og innsatsmannskaper, dette systemet skal benyttes onsdag under øvelsen.

Bilen er i beredskap døgnet rundt, året rundt, bemannet av VIB-mannskaper og stasjonert ved Tønsberg brannstasjon.

LES OGSÅ: FIKK NOK: Fiskeforeningen tvangsryddet romleiren