Gamle vann- og avløpsrør som gror igjen innvendig. Et lite merke i veggen som viste seg å være maurinvasjon. Fuktskader, hussopp, dårlige takrenner og nedløp som har ført til store skader.

– Boliger har måttet rives delvis ned grunnet flere alvorlige skader som blant annet råteskader og omfattende skadedyrskader som rotter i vegger, forteller daglig leder Espen Fuglesang i NITO Takst.

Boligkjøperkurs onsdag

Skrekkeksemplene er så mange at organisasjonen for takstingeniører reiser strand og land rundt for å lære opp boligkjøpere i samarbeid med Forbrukerrådet.

23. april har turen kommet til Vestfold, hvor gratis boligkjøperkurs arrangeres ved Campus Vestfold på Bakkenteigen.

– Cirka 25 prosent av boligsalgene ender i en form for konflikt. Dette er økonomisk og svært ofte psykisk belastende for alle involverte parter. Derfor ønsker vi å opplyse forbrukere generelt om enkle tips som reduserer risiko ved boligkjøp, sier Fuglesang.

– Hvor flinke er boligkjøpere til å undersøke før de slår til?

– Ifølge en undersøkelse fra eiendomsmeglerbransjen er kjøpere dårlige til å gå gjennom salgsdokumentasjon og spørre om ord og uttrykk de ikke forstår. De bruker for kort tid på visning og lar følelser overstyre fornuften i en ofte hektisk budrunde dagen derpå.

– Hva er typiske fallgruver?

– Våtrom, fukt- og råteskader i underetasjer og innredede loft, ulovlige hybelleiligheter og andre ulovlige rom. Ikke fagmessige utførte arbeider kan koste deg mye. Konsekvens av egeninnsats på elektrisk anlegg er ofte årsak til boligbranner, sier Fuglesang.

Forsikringsselskapene ser også mange som klager etter boligkjøp, og er glad for NITOs kursing av boligkjøpere.

– Å bli en god boligkjøper, krever trening. Det er altfor mange unødvendige konflikter, sier informasjonssjef Dag Are Børresen i Help Forsikring.

Sjekk boligen nøye

– Sett deg inn i hva du kjøper. Hver fjerde boligkjøper klager på kjøpet de har gjort. Tallet er basert på mer enn 30.000 saker for våre kunder med boligkjøperforsikring, sier Børresen.

– Hva klager kjøperne på?

– Uten tvil skaper dårlige bad flest tvister. Vi ser også klager på utette tak, sviktende drenering og fuktskader i kjeller, elektrisk anlegg og ulovlig innrede kjellere, tilbygg og andre rom, sier Børresen.

Hos Protector Forsikring får de også mange klager etter boligkjøp.

– Vi mottar klager på nær sagt alt mulig, men vann- og fuktskader er den vanligste skadeårsaken, sier fagsjef Marianne L. Kvanvik.

– Nesten alle eiendommer i dag selges som den er. Det innebærer at selger har fraskrevet seg ansvar for en rekke feil. En kjøper kan likevel vinne fram med krav dersom eiendommen er beheftet med en mangel, sier hun.

Og det viktigste rådet:

– Undersøk boligen nøye på visning, gjerne sammen med en bygningskyndig. Still spørsmål og les nøye alle dokumenter om boligen i forkant.