Naboer frykter trafikkøkningen når 400 nye boliger skal bygges – nå har to av veialternativene blitt fjernet fra planen: – Skuffende

Innfartsveien til den planlagte boligbyggingen i Velleskogen har skapt mye diskusjoner blant Eik-beboerne. I det reviderte planprogrammet kuttes to av alternativene.