Ulovlig sprengning ødela for veien til huset: – Hvorfor skal vi lide for dette?

I Mølledammen 3c på Tjøme ble det for noen år tilbake søkt om bolig. Arbeidet gikk ikke helt som det skulle, og nå måtte politikerne avgjøre hvorvidt veien det er søkt om opp til huset kunne bygges.