Her vil de bygge 300–350 nye boliger i den nye kommunen

Får utbyggerne det som de vil, kan det bli en massiv boligutbygging her.