Forbereder seg på konkurransen når Löplabbet kommer: – Det virker skjerpende på oss

– Den utfordringen tar vi på strak arm.