Kommunen jobber med to til fire anmeldelser i Tjøme-saken

Mens Økokrim har gjennomført ransakinger og tatt ut siktelser for mulig korrupsjon i byggesaksbehandlingen i tidligere Tjøme kommune, arbeider administrasjonen i Færder videre med anmeldelser for brudd på plan- og bygningsloven.