Kjempeår for Per Einars matbutikk – beste resultat på 12 år

Driftsinntektene holder seg stabile, men årsresultatet fikk et kraftig hopp for Meny Jarlsberg.