Tidligere i vinter ønsket Stortingets næringskomite forbud mot import av gatehunder til Norge.

– Det er en risiko for at farlig sykdom følger med når gatehunder tas inn i landet, heter det i forslaget.

De ber regjeringen innskjerpe reglementet knyttet til import av gatehunder til Norge.

Dyreforkjemper Betine Sandland mener næringskomiteens varskorop utgjør en lite nyansert fremstilling av den reelle situasjonen.

– Det er synd at det hersker forskjellige misoppfatninger av hvem disse såkalte gatehundene er, risiko for smittsomme sykdomme og rutiner og tiltak som utføres på sentrene der hundene blir etterlatt. Det er dannet et feil bilde av omplasseringshunder fra utlandet, mener hun.

SE OGSÅ: Enslige kjæledyr og mangel på medisiner bekymret de evakuerte(+)

Gir hundene en ny sjanse

Sandland, som opprinnelig er fra Revetal, jobber som frivillig for organisasjonen Norwegian Dog Rescue Spain (NDRS).

Som en av landets største frivillige dyrevelferdsorganisasjoner hjelper de hunder som  av ulike grunner har blitt etterlatt på offentlig godkjente redningssentre.

Gjennom donasjoner og bidrag sørger NDRS for at de etterlatte hundene kan få nye hjem i Norge.

Nå mener hun at næringskomiteens forslag om totalforbud av hundeimport vil gå hardt ut over dyr i nød – og menneskene som hjelper dem.

 

SE OGSÅ: Dette skiltet skremte mange hundeeiere(+)

Store mørketall

Sandland startet med det frivilige arbeidet for tre år siden. Hun og familien har hatt hus i Spania i åtte år, og trodde de kjente det spanske samfunnet godt.

– Barna mine er glad i dyr, så vi gikk ofte i dyrebutikken. Ungene elsket å besøke de søte valpene. En dag kom vi i snakk med butikkmedarbeideren der, og ble opplyst om en annen side av dyrelivet her til lands, forteller Sandland.

– Folk går til anskaffelse av valper, men lar dem bli værende igjen når de har gått lei. Da vi kjørte et stykke innover i landet fant vi søppelkasser med store skilt merket «ikke kast levende dyr her», forteller hun.

Selv om hun i dag er godt informert om situasjonen, er hun sikker på at det finnes store mørketall.

SE OGSÅ: Da Tove skulle ut og lufte bikkja fant hun 29 høner i veikanten – noen var allerede frosset i hjel(+)

Jobber med redningssentre

– Vi vet at dette skjer i stort omfang. Da vi bestemte oss for å hjelpe til, fikk vi råd om at det kunne være lurt å sparke borti søppelkassene for å høre etter klynk.

– Ofte blir hundene stripset rundt munnen og på beina så de ikke skal lange noen lyd. Det er helt forferdelig, mener Sandland.

Gjennom sitt engasjement kom hun i kontakt med Asoka, et offentlig godkjent redningssenter som jobber med beskyttelse og behandling av etterlatte dyr.

Senteret besøkes gjevnlig av frivillige som leverer inn valper de har funnet.

– Her kommer hundene i kontakt med veterinærer som gir dem den behandlingen de trenger. NDRS formidler informasjon om de ulike hundene, og gjennom nettsiden  vår settes Asokasenteret i kontakt med norske familier. På denne måten kan hundene få et godt hjem, sier Sandland.

SE OGSÅ: Nå samler Vesar inn grovavfallet ditt – og det er det flere som utnytter

– Blir feil å kalle disse gatehunder

– Det er ikke riktig at hundene fra redningssentrene skal beskrives som smittebærere, slik det går fram av næringskomiteens forslag. Ordet gatehund misbrukes om alle hunder som er etterlatt av sine eiere, men dette er hunder som får pleie og oppfølging av veterinær, sier Sandland.

Hun mener det derfor bør gis tillatelse for import fra slike redningssentre, på lik linje som import av rasehunder fra oppdrettere.

– Å diskriminere de hundene som trenger oss mest, fordi de ikke blir solgt med stamtavle av oppdrettere, er rett og slett skammelig, mener hun.

Det er fylkestingsrepresentant Janne Ekmann (Ap) er enig.

– Hunder norske eiere tar med seg på utenlandsreiser har mye større risiko for å ta med smitte hjem enn adopsjonshunder fra land som Spania.

Det som skaper fare er smitte fra parasitter som spres via mygg, og det utsettes alle hunder som er på reise for, mener hun.

SE OGSÅ:  Hanneli har satt hele familien i sving: – Vi kaster oss i det og lar hønsefrikassé bli barne-tv

Tas omfattende prøver

Sandland presiserer at hundene får omfattende behandling.

– Gjennom redningssentrene får hundene pass, chip, rabiesvaksine og tabletter mot dvergbendelorm som er en del av mattilsynets krav. I tillegg får alle hundene flått- og lusebehandling og jevnlige markkurer. Alle steriliseres og tas blodprøve av, forteller hun.

Blodprøvene sendes så til analyse for å kartlegge om de har hjerteorm og leishmania, en sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker, gjennom sandfluer.

Også veterinær Trude Mostue er engasjert i saken. Hun har stor respekt for arbeidet som gjøres gjennom NDRS.

– De proffe aktørene behandler hundene etter gjeldende regler – og mer enn det. Vi er alle interesserte i å beskytte Norge for smittsomme sykdommer, men for at dette skal gjennomføres på skikkelig måte må vi være nyanserte i hvordan vi går fram for å lage nye regler.

Hun mener dagens regelverk, der norske hunder fritt kan bevege seg over landegrenser, er med på å opprettholde et uoversiktlig smittevern.

– «Gatehunder» er jo ikke en egen rase. Næringskomiteens forslag til lovendring bør gjelde samtlige hunder som kommer over grensa, og fra de samme geografiske områdene. Ellers opprettholder vi bare den dårlige oversikten over potensielle smittekilder, mener hun.

■ Næringskomiteens innstilling om forbud mot import av gatehunder til Norge behandles i Stortinget 28. mars 2017.

SE OGSÅ: Dette synet møtte Gunn Heidi da hun luftet hunden sin

Import av utenlandske hunder:

■ I 2012 ble EU-regelverket om friere import av dyr, tatt inn i EØS-reglene som Norge følger.

■ Veterinærinstituttet, Den norske veterinærforeningen og Mattilsynet mener at mange av dyrene som importeres truer både dyr og menneskers helse.

■ 19. oktober 2016 leverte stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Jenny Klinge og Kjersti Toppe et forslag i Stortinget der de vil forby import av gatehunder til Norge.

■ Saken ble behandlet av næringskomiteen i januar i år.

■ Næringskommiteen modererer så forslaget ifra å villle totaltforby gatehunder, til at de ber regjeringen innskjerpe forvaltningspraksisen knyttet til import av gatehunder. Dette kan gjøre det vesentlig vanskeligere for frivillige organisasjoner å omplassere hunder fra utlandet til Norge.

■ Saken behandles i Stortinget 28. mars 2017.