Det Heidi gjør her fikk hun bot for i Tønsberg

I Sandefjord parkerer elbilistene gratis. Det gjør de ikke i Tønsberg.