Gipø barnehage foreslås nedlagt for tredje gang: – Vi er veldig skuffet

KOSTNADSREDUSKJON: Rådmannen mener at en nedleggelse av Gipø Barnehage vil spare kommunen 2,3 millioner kroner.

KOSTNADSREDUSKJON: Rådmannen mener at en nedleggelse av Gipø Barnehage vil spare kommunen 2,3 millioner kroner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen mener kommunen vil spare omtrent 2,3 millioner ved å legge ned 27 barnehageplasser på Nøtterøy.

DEL

(Øyene) 10. oktober skal hovedutvalget for oppvekst i Færder kommune ha møte. Ett av punktene er framtidig barnehagestruktur i kommunen. I sakspapirene kommer det fram at rådmannens innstilling blant annet er at Gipø Barnehage på Nøtterøy skal legges ned fra 1. august neste år.

Dette er tredje gang barnehagen foreslås nedlagt.

– Vi er veldig skuffet over at dette tas opp igjen nok en gang, sier lederen av Gipø barnehages Samarbeidsutvalg Julie Karina Øhre Askjem.

LES OGSÅ: Se stor bildeserie: 80 barn i Randineborg barnehage var helt i fyr og flamme da brannbilen kom

Vil ha færre enheter

I sakspapirene står det at målet med å etablere en ny barnehagestruktur er todelt.

«Kommunen må til enhver tid ha nok plasser tilgjengelig, slik at de som har rett til plass får det. Dessuten er det ut fra rådmannens vurdering også viktig å tilrettelegge slik at barnehageplass så langt som mulig tildeles ut fra prioriterte ønsker.»

«I tillegg mener rådmannen det er nødvendig å vurdere de økonomiske sidene ved barnehagedriften i kommunen. Færder kommune drifter sine barnehager dyrere enn andre kommuner i Vestfold og over et landsgjennomsnitt. Det er ulike årsaker til dette, men en av mulighetene for mindreutgifter er å ha færre enheter.»

SU-leder Askjem påpeker at det i høringsnotatet også står:

«Brutto driftsutgifter pr.barn i kommunale barnehager er økt fra 2016 og er over gjennomsnittet for Vestfold. Det har sammenheng med at utgifter til spesialpedagogiske tiltak har økt.»

Hun mener at dette er et eksempel på at Færder kommune har prioritert å bruke penger på gode tiltak i barnehagene, og er et punkt som ikke bør anses som negativt. Kommunen ønsker å tiltrekke seg flere barnefamilier, og for tilflyttende foreldre er det viktig å vite at tilbudet i barnehagene er godt.

LES OGSÅ: Barnehagefotograf tilbyr å fjerne sår og kviser på bildene: – Beklagelig og uakseptabelt

Vil spare 2,3 millioner

Ved at Gipø legges ned, anslår kommunen å kunne spare 300.000 kroner på bygningsmessig driftsbesparelse per år.

«Nettobudsjett 2018 for drift av Gipø barnehage er 3 mill., der netto lønnskostnadene til 3 pedagoger og 3 assistenter, som er det nødvendige antall ansatte, utgjør 2,8 mill. Øvrige driftskostnader utgjør kr 200.000,-»

«Ut fra dette beregner administrasjonen at det er et potensial for kostnadsreduksjon ved avvikling av Gipø barnehage på 2,3 millioner».

«Ut fra befolkningsstatistikken og erfaringen fra de siste årene anser rådmannen at det er forsvarlig å avvikle 27 plasser ved Gipø barnehage.»

(ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET)

TRIST: – Det er trist om en innsparing i kroner skal frata barnefamilier i Færder kommune muligheten til å velge Gipø barnehage.

TRIST: – Det er trist om en innsparing i kroner skal frata barnefamilier i Færder kommune muligheten til å velge Gipø barnehage. Foto:

– Helt uakseptabelt

Gipø barnehages Samarbeidsutvalg er skuffet over at barnehagen igjen foreslås nedlagt.

– Det er veldig trist, sier SU-leder Askjem. Dette er tredje gangen barnehagen står i fare for å bli nedlagt og til tross for at kommunestyret i 2015 vedtok av Gipø ikke skulle legges ned, har rådmannen valgt å foreslå nedleggelse allerede fra 1. august 2019.

Hun forteller at små barnehager som Gipø er noe mange foreldre har satt pris på eksisterer i kommunen.

– Det er fordeler i å ha små barnehager også. Store barnehager med mange barn er ikke for alle og det er viktig at man har mulighet til å velge de minste barnehagene dersom man har behov for det. Gipø barnehage er liten og trygg, og det er derfor mange familier har søkt seg nettopp dit. Mange har hatt flere barn her, noen har forsøkt seg i store barnehager men ikke funnet seg til rette, og så søkt seg til mindre forhold.

– I Gipø går det barn som allerede har måttet bytte barnehage én gang fordi Stabburet familiebarnehage la ned driften i 2018. Legges Gipø ned, og disse barn søkes til Herstadløkka, Labakken eller Vestskogen, vil barna måtte bytte barnehage 3-4 ganger i sitt 5-årige barnehageliv. Det skaper stor ustabilitet og utrygghet for barna og er helt uakseptabelt.

– IRIS-rapporten fra 2011 er klar på at i små avdelingsbarnehager er barns hverdag preget av kjente omgivelser og høy stabilitet i både barne- og voksengruppene. Trygge rammer for barn kjennetegner hverdagen i disse små avdelingsbarnehagene. Til forskjell fra den forutsigbare hverdagen i de små avdelingsbaserte barnehagene, ser de større fleksible barnehagene ut til å mangle noe av denne stabiliteten og oversiktligheten for barna.

Nedleggingstruet siden 2013

De siste årene har Gipø hatt et minkende søkertall. Dette bruker også rådmannen som grunnlag i sin innstilling. Askjem mener at det primært har to årsaker.

– De er at Brattås barnehage har tatt over som nærbarnehage for Brattås skolekrets og at Gipø barnehage har vært nedleggingstruet siden 2013.

– Til tross for dette er barnehagen alltid full. Utearealene i Gipø er eksepsjonelle i forhold til antallet barn. Med et så stort og variert uteområde, som samtidig er oversiktlig fra et voksenperspektiv, er det lite behov for spesialrom inne. Barna kan gjøre det de liker aller best: Å være ute, bruke fantasien i lek med naturen, trene opp motoriske ferdigheter i trygge omgivelser, lære gjennom lek og få masse frisk luft hver dag. Nærområdet rundt barnehagen er lett tilgjengelig for turer, og gjennom året ser barna hvordan maten dyrkes og høstes på jordene rett utenfor.

– Gipø barnehage er folkehelse og barns medvirkning i praksis. Dette er en god investering i fremtiden – trygge, glade og vitebegjærlige barn har et godt fundament for å lykkes videre. Det er trist om en innsparing i kroner skal frata barnefamilier i Færder kommune muligheten til å velge Gipø barnehage.

Artikkeltags