Mattilsynet med tre pålegg etter inspeksjon ved Smidsrød helsehus: – Uklare rutiner for vask av frukt og grønnsaker

– Det er en helt ordinær og udramatisk inspeksjon Mattilsynet her har gjennomført, sier kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten.