Færder-budsjettet: Vil styrke bemanningen innen helse og omsorg

Færder-rådmann vil styrke både kommunale helsetjenester, barnevern, PP-tjenesten og klimaarbeid med flere årsverk i neste års budsjett.