Gigantprosjektet med 300 leiligheter er omstridt - og nå får det kanskje en ny smell

Sentrumskameratene og Arbeiderpartiet vil bevare våtmarksområdene nord for Bruabekken. Hva det vil bety for gigantplanene om å bygge Hjemseng Brygge med 300 boliger er foreløpig uklart.