Nytt nederlag for hytteeier. Risikerer å måtte rive deler av bygningen.

Fylkesmannen gjorde ikke noe galt da politikernes vedtak om å gi ettergodkjennelse av byggearbeider på strandeiendommen Buktaveien 35 på Nøtterøy ble opphevet. Det har kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt. Dermed står hytta uten nødvendige tillatelser og hytteeieren kan bli nødt til å rive det som er ulovlig bygget.