Innbyggerne blir stadig eldre og nå vil rådmannen opprette flere barnehageplasser: – Det er behov for tilflytting av barnefamilier

Ny barnehageavdeling på Teie skal gjøre det mer attraktivt for unge og barnefamilier å bosette seg i Færder.