Vil gjøre Færder-suksess til politikk for resten av landet: – Vi er stolte over hva kommunen har fått til

Færder kommunes suksess med barnevernsdrift har inspirert Færder Høyre til å jobbe for å gjøre prøveprosjektet til nasjonal politikk.