Forrige gang investor Kristian Lundkvist ville bygge i Torødskogen, ble det bråk. Nå prøver han igjen

I 2015 ble det satt en stopper for planene om 80 boliger på Torød. Nå prøver investoren på nytt å etablere et boligområde med 158 boligenheter