Tønsbergs Blad ble kastet ut av møtet da det skulle svares på spørsmål om ansettelse av tidligere byggesaksleder

Formannskapet vedtok å lukke dørene for å svare på Jørn Magdahls spørsmål.