Fremskrittspartiet sa nei til å ta imot flere flyktninger – mente man burde kartlegge integreringsarbeidet bedre

Fremskrittspartiet fremmet flere forslag for å prøve å begrense IMDi's anmoding om å ta imot flyktninger neste år.