Arbeidstilsynet mottok bekymringsmelding og under besøket fant de flere avvik: – Dette er brudd på kommunens egen rutine

Færder kommune har fått flere pålegg fra Arbeidstilsynet etter deres tilsyn ved Veumåsen 2-4 i slutten av november.