Fylkesmannen åpner tilsyn ved Villa Smidsrød

Fylkesmannen følger opp klage fra en bekymret pårørende.