Vil rydde opp i påstander rundt Hjemseng brygge: – Det framføres faktafeil og villedende opplysninger

Format Eiendom er redd de store endringene i det endelige planforslaget har gått folk hus forbi.