Vil ha prosjekt for fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen

Posisjonspartiene i Færder ber kommunedirektøren legge fram et prosjekt for fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen.