Øker renovasjonsgebyret med ti prosent

Rådmannen foreslår endring i normalgebyret for vann, avløp, renovasjon og feiing.