Da Stig Ove gikk tur med hunden, fant han dette: – Jeg synes det er helt forkastelig

Det kan se ut som at noen har tømt fryseren på Rosanes.