Teie-analysen er klar: – Det er bare i praksis vi vil kunne se hva rapporten er verdt.

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå er den kulturhistoriske analysen av Teie klar.