Hvis Færders befolkning skal øke mer, må to ting til, mener Erik Holmelin (H)

Mens Tønsberg opplever kraftig befolkningsvekst, står folketallet i Færder nær stille, påpeker samfunnsutviklingsekspert og lokalpolitiker Erik Holmelin. Han har to råd for å få flere innbyggere til øyene: Bygg flere leiligheter og ny fastlandsforbindelse!