«For at det skal være lønnsomt for strømkundene å bruke batterier til å utjevne effekttopper, må strømprisen variere gjennom døgnet. NVE legger opp til å foreslå nye regler for hvordan nettleien skal utformes i løpet høsten. Såkalte effekttariffer, altså tariffer som gjør det lønnsomt å bruke strøm når det er god plass i nettet, vil kunne medføre økte prisvariasjoner gjennom døgnet.»

Vil at du skal ha batterier hjemme

Dette skriver NVE i en melding i forbindelse med en ny rapport. De har sett på hva slags muligheter som ligger i å bruke batterier fra elbiler og «husbatterier» for å kunne jevne ut belastningen i strømnettet.

Tanken er at du kan hente strøm fra batteriet når det er «rushtid» i strømnettet, og at du kan lade når det er god kapasitet.

Dette kan bli viktigere i fremtiden hvor stadig mer av strømproduksjonen blir uforutsigbar fra vind og sol - samtidig som strømforbruket kan variere langt mer på grunn av ting som elbiler, induksjonstopper og gjennomstrømsvarming av vann.

Er veldig dyrt

Problemet med denne typen løsninger, er det samme som for elbiler:

Batterier er dyrt – og batterier blir dårligere jo mer du bruker dem.

For at det for deg og meg skal lønne seg å installere strømsystemer som gjør at elbilens batterier kan utnyttes, eller installere hjemmebatterier, må det være store svingninger i strømprisen . Da kan du lade batteriene når det er billig strøm, og hente ut strømmen fra batteriet når det er dyr strøm.

I dag er ikke disse variasjonene i nærheten av nok til å kunne rettferdiggjøre en slik investering, men de nye strømmålerne vil være et steg i retning at det i fremtiden kan bli mer lønnsomt.

Har et problem hvis de får det som de vil

I den nye rapporten ser NVE nettopp på muligheten for å bruke elbilenes batterier - eller helt egne hjemmebatterier – for å avlaste strømnettet.

Problemet de der påpeker er at hvis det ble så store prisvariasjoner på strøm at batterier ble lønnsomt, vil det at mange installerer batterier føre til at strømforbruket faktisk flytter seg slik strømleverandørene ønsker, og dermed jevner prisene seg ut.

– Analysene viser at dersom tilstrekkelig antall batterier benyttes til å flytte last fra høylast tid lavlastperioder, vil prisvariasjonen internt i døgnet dempes.

I klar tekst betyr det at hvis folk faktisk gjør det myndighetene vil, så vil prisvariasjonene som skal gi deg insentiv til å installere batterier forsvinne. Dermed vil installasjonen aldri lønne seg.

Vil gjøre strømmen kunstig dyr

NVEs løsning: Gjør strømmen betydelig dyrere hvis du bruker mye av den samtidig - selv om strømprisen er jevn.

NVE ser for seg effekttariff utover strømprisen på over 50 øre/kWh som «vil gi forbrukerne insentiv til å investere i batterier tilknyttet bygg for å flytte last fra morgen til kveld.»

Denne typen prising av effekt muliggjøres ved hjelp av de nye strømmålerne som for tiden installeres i hele landet.

Side3 får opplyst fra strømselskapene at denne typen effekttariff nå er under utarbeidelse, men at man foreløpig ikke vet nøyaktig hvordan den vil utformes.

Sannsynligvis vil det innføres når alle har fått ny strømmåler innen utgangen av 2018.