Frp-Anders: – Vi velger å stå i opposisjon

– Å være fem partier som skal samarbeide, vil gå enda mer ut over vår gjennomslagskraft.