Da «Guri» gikk i åttende klasse, hadde hun det vondt. Hun skar seg opp på armene og hadde problemer med å følge med på skolen.

Men hun var heldig. For akkurat denne skolen hadde en sosialpedagogisk rådgiver som kunne møte «Guris» behov. Møtet med barnevernspedagog Vigdis Hegg ble starten på et bedre liv for «Guri».

Nå foreslår et ekspertutvalg at skolen skal styrkes med slike spesialister. Da kan de hjelpe barn som strever, og lærerne kan konsentrere seg om undervisningen.

Karakter-sprang

Fordi «Guri» fikk hjelp til å ta tak i problemene sine, fikk hun et åpnere forhold til moren sin. Hun kom i bedre dialog med lærerne. Læringsviljen økte og resultatene ble bedre.

– Jeg gikk fra et karaktersnitt på 2,9 til 4 blank da jeg gikk ut fra ungdomsskolen, smiler «Guri».

I dag går hun på videregående på den linja hun ønsket seg.
Vigdis Hegg mener sosiallærerne bør byttes ut med barnevernspedagoger:

– Slik det er i dag, kan elevene snakke med sosiallæreren om vanskelige ting den ene timen og ha vedkommende som lærer i geografi den neste timen. Det blir en merkelig dobbeltrolle. I den ene timen skal eleven betro seg om rus, sorg eller overgrep. I den neste skal eleven vurderes faglig av samme person.

Ser store hull

Hegg mener barnevernspedagogen har bedre og bredere kompetanse enn sosiallæreren på det sosialpedagogiske fagområdet.

– Som barnevernspedagog i skolen samarbeidet jeg med eleven og lærerne, skolelederne, foreldrene og hjelpeapparatet. Det gir en forebyggende kraft.

Hegg har også embetseksamen i spesialpedagogikk. I dag jobber hun som rådgiver og tilbyr mestringsorienterte samtaler og rådgivning for barn og unge, foreldre og det offentlige gjennom eget firma.

– Det var erfaringene som barnevernspedagog i skolen som gjorde at jeg startet for meg selv. Jeg så at det er et stort hull i det forebyggende arbeidet i hjelpeapparatet, sier Hegg.

Eva Brekke, enhetsleder ved Barne-og ungdomspsykiatrisk Poliklinkk i Tønsberg, ser også et behov for flere yrker enn lærere i skolen.

– Skolen trenger personale som interesserer seg for barna med atferdsvansker og som kan tiltak for å få til nye gode sirkler for samhandling med voksne. Da må de ha inn andre med annen kompetanse enn pedagogisk personale, sier Brekke.