(Sandefjords Blad)

Det er heimevernsområdene Mågerø, Larvik, Tønsberg, Holmestrand og Halden som nå er ute i trening.

Den årlige treningen skal styrke Oslofjord heimevernsdistrikts evne til å planlegge, lede og gjennomføre territorielle operasjoner med hovedvekt på objektsikring og overvåkning / kontroll i fred, krise og krig, skriver Heimevernet i en pressemelding.

– For å kunne være en troverdig militær ressurs, må vi jevnlig trene for å utvikle Forsvarets reaksjonsevne og operative evne. Dermed styrkes evnen til å beskytte befolkningen samt sikre viktige militære og sivile samfunnskritiske installasjoner i Østfold og i Vestfold, herunder Oslofjorden, sier oberstløytnant Børge Gamst, sjef for Oslofjord heimeverndistrikt (HV-01), i pressemeldinga.

LES OGSÅ: - Forsvarssjefen raserer Heimevernet! (+)

Mulig støy

Heimevernet opplyser at treningen vil medføre noe støy i tilknytning til skytebaner, på grunn av våpenbruk med skarp ammunisjon.

De sier ikke noe spesifikt om hvor de vil øve, men som det fremgår av pressemeldinga er ett av målene med treninga å styrke evnen til å sikre viktige militære og sivile samfunnskritiske installasjoner.

LES OGSÅ: Flammende protest: – Synd at landforsvaret nedprioriteres (+)

Det er altså ikke utenkelig at noe av treningen kan finne sted i nærheten av Torp eller Rygge flyplass, ferjeleiet i Sandefjord, ferjeleiet i Larvik eller rundt europaveiene E6 (Østfold) og E18 (Vestfold).

Disse stedene listes også opp av Heimevernet som steder som faller inn under Oslofjord heimevernsdistrikts ansvar.