Denne gjengen snakker om det ingen andre vil snakke om: – Det går an å endre seg uansett hva man har gjort eller blitt påført

Rus og psykiske vansker påvirker ikke bare den som sliter. De pårørende trenger også å bli sett.