Får over en million til å rydde bort giften

FORURENSET: Under idyllen skjuler det seg så mye miljøgifter at sjøbunnen må renses.

FORURENSET: Under idyllen skjuler det seg så mye miljøgifter at sjøbunnen må renses. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Sjøbunnen i Indre havn i Horten er sterkt forurenset. Nå får kommunen over en million kroner til opprydningen.

DEL

(Gjengangeren) Miljødirektoratet har bestemt at Horten kommune skal få 1,15 millioner kroner for å bidra til opprydningen av sjøbunnen, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

Sjøbunnen er sterkt forurenset av miljøgifter fra tidligere virksomhet ved Indre havn. Blant annet fra avfallsplasser, da Forsvaret hadde stor aktivitet på land og i sjø i området, utslipp fra kommunale avløp, og gammel industrivirksomhet.

Dagens båttrafikk forurenser også.

Helserisiko

Miljødirektoratet viser til Tiltaksplanen fra 2014, der det går fram at det er nødvendig å fjerne miljøgiftene kvikksølv, bly, PAH og TBT i sjøbunnen. (Se faktaboks om disse miljøgiftene)

«Deler av Horten havneområde utgjør en risiko for skade på helse og miljø» skriver Miljødirektoratet.

– Det er ett sterkt forurenset område og stort lokalt engasjement for å få ryddet opp. Vi støtter derfor arbeidet med nye 1,15 millioner kroner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Horten er imidlertid ikke blant de 17 høyest prioriterte områdene å få renset i den nasjonale handlingsplanen.

Artikkeltags