Vil opprette nytt fredningsområde for hummer

MER FRED Å FÅ: Hummeren rundt Bastøy kan gå en mindre farefylt tid i møte.

MER FRED Å FÅ: Hummeren rundt Bastøy kan gå en mindre farefylt tid i møte.

Foreslår å lage «hummerreservat» ved Bastøy.

DEL

Fiskeridirektoratet har sendt ut et forslag til fredningsområde for hummer ved Bastøy. Området er valgt ut av kommunen, i samarbeid med lokale fritidsfiskere.

De har gjennomført to åpne møter med representanter fra båtforeninger og fritidsfiskere. Deltakerne var positive til opprettelsen av et fredningsområde for hummer i kommunen, med sikte på å ha en bestand av hummer i kommunen også i fremtiden.

(Saken fortsetter under bildet)

FREDNINGSOMRÅDET: Kartet viser fredningsområdene for hummeren i distriktet vårt. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

FREDNINGSOMRÅDET: Kartet viser fredningsområdene for hummeren i distriktet vårt. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

I dag finnes det flere fredningsområder for hummer i Ytre Oslofjord. Ved Bolærne har det vært stengt for hummerfiske siden 2006. Der har hummerbestanden tatt seg opp kraftig. I 2014 ble det kjent at hummerbestanden hadde økt med 245 prosent fire år etter at et fredningsområde i Skagerrak var etablert. I tillegg hadde størrelsen på gjennomsnittshummeren økt med 13 prosent i løpet av disse årene, skriver Fiskeridirektoratet.

Den enkelte kommune kan selv ta initiativ til å etablere fredningsområder. Kommunen vil da, i samarbeid med Fiskeridirektoratets regionkontor, undersøke aktuelle områder og kartlegge fiskeriaktiviteten der.

Artikkeltags