Det melder Bane Nor selv i en pressemelding.

I tillegg varsler de at de deler planprogrammet i to mellom Tønsberg og Larvik.

– Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. Det vil forsinke prosessen i Tønsberg og på Nøtterøy. Samtidig fremskyndes tidsplanen i Larvik, står det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Denne forsiden fikk Bane Nor til å se rødt: – Vi driver verken spill eller trusler

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke, heter det videre.

LES OGSÅ: Petter Berg om Bane Nors spill om jernbanen: – Vi går ikke med på det opplegget der

– Som forventet

Hverken Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) eller Nøtterøy-kollega Roar Jonstang (H) er overrasket over beslutningen til Bane Nor.

– Det er som forventet. Vi var forberedt på at dette ville være konsekvensen når vi  har stått fast på at vi ikke vil ha Nøtterøykorridoren i våre vedtak, sier Berg.

Han peker på at Nøtterøykorridoren ville hatt store negative konsekvenser for både Tønsberg og Nøtterøy.

– Den ville rasere Tønsberg som havneby, sier Berg.

– Usikker tidsplan

Bane Nor varsler at de vil be Samferdselsdepartementet om dette i september. Ifølge pressemeldingen vil de så be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å behandle og fastsette planprogrammet.

LES OGSÅ: Bane Nor: – Ikke aktuelt å droppe Nøtterøy-korridoren

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag til planprogram. Vi kom kommunene i møte ved å ta inn Jarlsbergkorridoren, slik de ønsket, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

I utgangspunktet skulle planprogrammet for hele strekningen fastsettes av kommunene høsten 2017.  Solhaug vil ikke spekulere i når det kan komme en avklaring fra departementet.

– Vi vet ikke hvor lang denne utsettelsen blir, sier planleggingssjefen.

Vil jobbe mot Sanner og Solvik-Olsen

Ordfører Petter Berg varsler direkte dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi vil ta kontakt med departementet for å sikre at våre argumenter blir hørt. Vi er opptatt av at å hente fram Jarlsbergkorridoren for at den skal bli utredet i planprogrammet. Jeg håper at man kan få skikkelig utredning av alle alternativer for å få alle forhold og konsekvenser på bordet slik at man kan ta endelig trase-valg, sier Berg.

Nøtterøy-ordføreren er enig:

- Når Sandefjord, Tønsberg, Nøtterøy og fylkeskommunen står sammen, bør vi ha godt grunnlag for at våre synspunkter blir hørt. Men møtene med departementene må være godt forberedt, slik at vi fremlegger god argumentasjon for at Nøtterøyalternativet samlet sett vil påføre lokalmiljøet for store skader, sier Roar Jonstang.

Han mener det er viktig at ikke lokaldemokratiet blir overkjørt i denne saken:

- Man må lytte til så klare anbefalinger lokalt. Det er små mindretall som mener noe annet, men et overveiende flertall både i de berørte kommunene og i fylkeskommunen har vært tydelige i sine uttalelser, sier Jonstang.

Vil fremskynde i sør

I utgangspunktet skulle korridorene gjennom Larvik kommune først utredes i 2018–2019. Nå ønsker Bane NOR å fremskynde planleggingen. Samtidig kan prosessen i Sandefjord kommune gå omtrent etter den opprinnelige planen, står det i pressemeldingen.

– Tilbakemeldingene har vært positive. Både Sandefjord og Larvik ønsker fortgang. Derfor vil vi be kommunene vedta planprogrammet for Stokke-Larvik denne høsten, og håper det skjer før årsskiftet, sier Solhaug.

Det betyr at planprogrammet deles i to: Tønsberg-Stokke settes på vent i påvente av departementets behandling, mens Stokke-Larvik kommer til politisk behandling i Sandefjord og Larvik kommuner.

Berg synes det er bra at planleggingen i sørfylket fortsetter.

– Det er greit for oss. Det betyr at man ikke mister fremdriften. Jeg håper at det blir satt full fart på Tønsberg-Stokke når planprogrammet er fastsatt, sier Petter Berg.