Bane NOR har bestemt seg: Her vil de ha togparkeringen

– Vi mener dette blir den beste løsningen for lokalmiljøet, for regionen og jernbanen.