Søker etter ny fagkoordinator for byggesaksavdelingen i Færder kommune

– Må klare å håndtere komplekse utfordringer og et bredt ansvarsområde.