Blant de tolv organisasjonene som sendte inn søknad til TV-aksjonen, var det Kirkens Bymisjon som ble valgt ut. «Mindre alene sammen» er årets slagord.

– Det er en stor ære. Dette bidrar til at vi kan utvide våre tilbud og sette i gang nye tiltak, sier Anne Mjaugeto i Kirkens Bymisjon Vestfold.

Hun har opplevd flere tilfeller hvor personer som er i jobb, har kommet innom og fortalt at de ikke har råd til mat på grunn av ulike årsaker.

– Dette kan jo ramme hvem som helst. Årets TV-aksjon handler ikke bare om dem som sliter med rus. Det handler om inkludering blant alle mennesker, og å bidra til å skape et fellesskap.

– Det er mye som kan skje slik at man har behov for hjelp. Da er det viktig at vi jobber for å være et inkluderende lokalsamfunn og at alle bidrar, sier Møller.

Nye tiltak i Vestfold

Kirkens Bymisjon har vært med i TV-aksjonen én gang tidligere. Da var det rus og psykisk helse som var i fokus. I 2018 er målet å etablere møtesteder for folk.

– Etter TV-aksjonen ønsker vi å få satt i gang fem nye tiltak i Vestfold, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon Vestfold, Anders Pladsen.

Disse tiltakene inkluderer to nye skattkammer, fritidshus, tilbud til familier, generasjonsmøter og flere arbeidstiltak.

Kirkens Bymisjon

 • Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855, og har de senere årene opplevd eksplosiv vekst.
 • Ideel organisasjon som har en visjon om at mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
 • Det er formelt organisert som 12 frittstående stiftelser rundt i Norge.
 • Kirkens Bymisjon er tilstede i over 40 byer og steder i Norge.
 • 1800 ansatte i hel – og deltidsstillinger og 4500 frivillige.
 • Omlag 2000 bedriftsansatte er engasjert i arbeidet til Kirkens Bymisjon gjennom næringslivssamarbeid
 • Jobber med blant annet barn og unge, eldre, flerkulturelt arbeid, fattigdomstiltak og arbeidstiltak.

Kilde: Kirkens Bymisjon.

 

Stort engasjement

Det er mange fra lokalt næringsliv som ønsker å bidra, forteller aksjonsleder i TV-aksjonen, Jan Petter Bergan.

Blant dem er EDH utleie og Auksjonen.no, som holder til på Sem.

– Vi har alltid vært opptatt av å støtte opp mot lokalsamfunnet. Da jeg hørte om TV-aksjonen, tok det ikke lang tid før jeg tok en telefon til Jan Petter for å fortelle at vi ønsker å bidra med det vi kan, sier Otto Winterstad i EDH utleie.

Nå vil han å oppfordre andre innenfor næringslivet i Vestfold til å gjøre det samme.

– Det er lett å tenke at «siden det er så mange andre som bidrar, behøver ikke jeg å gjøre det». Ethvert lite bidrar teller. Fokuset er at vi kan gjøre mye sammen, sier Winterstad.

Aksjonen.no er samarbeidspartner med TV-aksjonen og NRK slik at alle auksjoner som går til inntekt for aksjonen vil skje via auksjonen.no.

Spiller en viktig rolle

– Kirkens Bymisjon i Vestfold er helt avhengig av bidrag fra lokalt næringsliv for at vi skal kunne gjennomføre de tilbudene vi har, og opprettholde disse. Næringslivet i Tønsberg er veldig flinke til å bidra på ulike vis. Det er vi utrolig takknemlige for, sier Mjaugeto.

Jan Petter Bergan er enig med Mjaugeto, men mener at det er et større potensial.

– Vi ønsker å motivere og inspirere, og vi håper at flere fra lokalt næringsliv ser nytten og verdien i å bidra, sier han.

I 2017 samlet Tønsberg inn 1,9 millioner kroner. Det tilsvarte 42,16 kroner per innbygger, forteller Bergan. I 2018 er målet 50 kroner per innbygger, noe som tilsvarer litt over 2 millioner kroner.

– Vi har også som et mål å ha 500 bøssebærere som banker på 21.000 husstander i løpet av to timer, sier han.

Fakta om TV-aksjonen NRK:

 • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning
 • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer
 • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
 • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker
 • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen.
 •  Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her
 • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon
 • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld

(Kilde: TV-aksjonen 2018 )